حرکات ورزش trx

آموزش حرکات ورزش trx

حرکات ورزشtrx و تمرینات آن با استفاده از وزن بدن انجام می‌شود. همچنین میزان سختی و راحتی حرکات ورزش trx را می‌توان با توجه به زاویه و جهت بدن تنظیم نمود.  امروزه ورزش های محبوب دنیا بر اساس ورزش بر پایه وزن بدن شکل گرفته اند. این ورزش ها به علت عدم نیاز به امکانات پر هزینه،