مهران سالاری

  • نام و نام خانوادگی مهران سالاری
  • مدرک مربی گری دارد
  • محدوده فعالیت تهران , باشگاه انقلاب , اقدسیه , فرشته
  • شاخه تخصصی ,
بالا