مرتضی شکوهی

  • نام و نام خانوادگی مرتضی شکوهی
  • مدرک مربی گری دارد
  • محدوده فعالیت تهران , شهرک غرب
  • شاخه تخصصی , , , ,
بالا